CFP: Machina woła o *feministyczne* Myśli

Redaktorki Machinowej serii Queer/Trans/Feminizm – Teresa Fazan, Nadia Janiczak i Julia Kinaszewska – zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania propozycji tekstów i przekładów oraz już gotowych artykułów. Nie muszą one spełniać wymogów stawianych artykułom naukowym. Zachęcamy do nadsyłania tekstów eksperymentalnych, eseistycznych, popularyzatorskich, tłumaczeń, jak też recenzji i innych krótkich form.

Chciałybyśmy wspólnie zastanowić się nad współczesnym akademickim i politycznym znaczeniem refleksji feministycznej, zarówno w lokalnym, polskim kontekście, jak i w szerszym, globalnym wymiarze. Wołanie o papiery do serii Queer/Trans/Feminizm ma służyć otwarciu przestrzeni na krytyczną eksplorację i współtworzenie feministycznej teorii na obrzeżach akademii, jak również na obrzeżach instytucjonalizującego się, głównonurtowego feminizmu. Tym samym chciałybyśmy zaprosić Was do zgłębiania feministycznych sporów, alternatywnych historii i niedowartościowanych rozpoznań – przede wszystkim w odniesieniu do kwestii pracy, krytyki kapitalizmu i porządku klasowego, katastrofy klimatycznej i relacji ze środowiskiem oraz zwrotu dekolonialnego i namysłu nad rasą. Namysł nad płcią i seksualnością – uprzywilejowanymi polami refleksji feministycznej – rozumiemy, zgodnie z nazwą serii, w odniesieniu do rozważań bliskim teorii queer i studiom trans. Zachęcamy również do zastanowienia się nad relacją pomiędzy tymi dziedzinami i ich ograniczeniami.

***

Przykładowe tematy:

– krytyczny namysł nad historią myśli feministycznej i ruchu feministycznego, drugofalowym feminizmem oraz samym podziałem na fale feminizmu, 

– znaczenie feminizmu w szerszej walce emancypacyjnej – przede wszystkim przeciwko kapitalizmowi i kolonializmowi,

– feminizm w wymiarze afektywnym, afekty i emocje w perspektywie feministycznej,

– feministyczne metodologie i ich znaczenie dla współczesnej nauki,

– powrót materialistycznego i marksistowskiego feminizmu w XXI wieku,

– społeczna reprodukcja jako pole refleksji feministycznej,

krytyczny namysł nad feministyczną relacją z naturą, ze środowiskiem, feministyczna odpowiedź na katastrofę klimatyczną, materialistyczny ekofeminizm i queerowa ekologia w XXI wieku,

– punkty przecięcia i konfliktu myśli feministycznej z innymi radykalnymi nurtami: filozofią dekolonialną, black studies, teorią queer, studiami trans, marksizmem,

– historia kategorii płci i jej znaczenie dla kapitalizmu, kolonializmu, porządku rasowego,

– kulturoznawczy namysł nad reprezentacją płci i seksualności,

– feministyczna refleksja nad pracą – reprodukcyjną, opiekuńczą, seksualną, dorywczą, prekarną, 

– feminizm a kwestia granic i migracji w XXI wieku,

– potencjały i ograniczenia podejścia intersekcjonalnego,

– płeć i seksualność poza ujęciem tożsamościowym,

– seks i seksualność w dobie #MeToo,

– feminizm, abolicjonizm, karceralizm – relacje z państwem, prawem karnym i policją, a alternatywne praktyki i drogi emancypacji,

– feministyczne i kobiece praktyki przetrwania oraz produkcji wiedzy,

– znaczenie kategorii upłciowienia dla refleksji nad płciowymi relacjami władzy,

– historie kłirowych płciowości i seksualności, feministyczna refleksja nad reżimem płci poza sztywnymi ramami męskości i kobiecości.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do 30 września 2024 roku na adres machinamysli@gmail.com. Daty nadsyłania gotowych tekstów oraz ich publikacji będą ustalane indywidualnie. Sugerowana objętość artykułu wynosi od 5 do około 15 stron, w zależności od przyjętej formy i zakresu tematycznego. Skrótowe wytyczne dla autorek i autorów podane są na naszej stronie internetowej: https://machinamysli.org/wspolpraca/. Jesteśmy otwarte na Wasze potrzeby – w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *