o nas

Machina Myśli to magazyn online poświęcony hybrydowym zagadnieniom z zakresu filozofii-nauki-sztuki oraz środowisko wspierające rozwój twórczego i krytycznego myślenia. Działamy od kwietnia 2014 roku. Naszym najważniejszym celem jest popularyzacja filozofii – z jednej strony horyzontalnie, poprzez dostarczanie i upowszechnianie wypracowanych przez nią narzędzi teoretycznych, z drugiej strony wertykalnie – poprzez krytyczne pogłębianie poszczególnych problemów. Oprócz publikacji tekstów organizujemy warsztaty, seminaria, wykłady, spotkania autorskie oraz szkoły letnie. Współpracujemy z wieloma różnymi podmiotami – uczelniami, kinami, wydawnictwami  innymi organizacjami o charakterze kulturalno-naukowym. 

Więcej o naszych założeniach programowych można się dowiedzieć z tekstu „Po czym rozpoznać Machinę Myśli?” 

Redakcja:

Antonina Januszkiewicz – doktoranka Humanistycznej Szkoły Doktorskiej  UW, redaktorka afiliowana czasopisma naukowego “Praktyka Teoretyczna”, stypendystka DAAD, wiceprezeska Koła Naukowego Myśli Współczesnej. W pracy badawczej zajmuje się XVII wiekiem, w szczególności: filozofią Spinozy i problemem państwa we wczesno-nowożytnej teorii politycznej. Najbliższa jest jej myśl francuska, żywo interesuje się też współczesną antropologią. 

Teresa Fazan – doktorantka w SDNH UW w dziedzinie Filozofia. Absolwentka Instytutu Filozofii w ramach MISH UW oraz Gender Studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Rok spędziła na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w ramach stypendium Erasmus+. ​​W pracy badawczej interesuje się przede wszystkim teorią postkolonialną, black studies i reprodukcją (aborcją, bezpłodnością).

Nadia Janiczak – studentka socjologii w ramach MISH UJ, absolwentka studiów orientalistycznych. Zajmuje się feminizmem materialistycznym, teorią queer i studiami dekolonialnymi. Mieszka w Warszawie, ale wychodzi na pole.

Kuba Gorecki – doktorant filozofii w GSSR PAN. Współzałożyciel Koła Naukowego Myśli Współczesnej UW. Zajmuje się sojuszami między dialektyką, psychoanalizą i marksizmem. Gdyby był dj-em miałby ksywę dj Adorno, gdyby był raperem występowałby jako young Benjamin.

Piotr Wesołowski – doktorant filozofii w GSSR PAN, absolwent Wydziału “Artes Liberales” UW oraz Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. W swojej pracy badawczej zajmuje się filozoficznym wymiarem baroku i rokoka, związkami malarstwa i filozofii oraz filozofią figuralną od Nietzschego do Deleuze’a. Pracę doktorską pisze o figurze Pierrota w kontekście malarstwa Antoine’a Watteu z perspektywy schizo-analitycznej.

Julia Kinaszewska – studentka filozofii w ramach Kolegium MISH UW, absolwentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się socjologią sztuki, feminizmem marksistowskim i teorią ekosocjalistyczną.

Nazwa: Machina Myśli

ISSN: 2449-7258

Język: polski

Częstotliwość wydawania: 1 tekst tygodniowo

Mail: machinamysli@gmail.com

Projekt strony:

Eliasz Robakiewicz

Antonina Januszkiewicz

Identyfikacja wizualna:

Małgo Pawlak i Piotr Michałowski

Siedziba i nazwa wydawcy:

Cezary Rudnicki

ul. Tamka 27d/58

80-627 Gdańsk