IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

seminarium psychiatryczne

– ZAPROSZENIE –

W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w sali „szklanej” na parterze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej 56/66 odbędzie się IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne. Tematem przewodnim konferencji są RELACJE – hasło szeroko interpretowane, m.in. jako intersubiektywność (ja w relacji do innych), relacja indywidualna (ja w stosunku do siebie), wzajemny związek umysłu i ciała, ale także jako związki z instytucjami, wartościami, historią, kulturą i sztuką, a w końcu z życiem. O tych i innych aspektach relacji w kontekście zdrowia psychicznego dyskutować będą m.in. filozofowie, psychiatrzy i psychologowie.

IV OSF-P organizuje Instytut Filozofii UW, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW we współpracy z warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Instytutem Filozofii UMCS. Machina Myśli jest partnerem wydarzenia.

Konferencja, zgodnie z nazwą, jest otwarta, czyli darmowa – toteż nie prowadzimy żadnej rejestracji słuchaczy.

Osoby wyrażające chęć uzyskania certyfikatu uczestnictwa w IV OSF-P prosimy o kontakt przez FB albo przez naszego maila filozofiaipsychiatria@gmail.com.

Natomiast w sprawie zapisów na warsztaty, które organizujemy jako popołudniowe imprezy towarzyszące w tygodniu następującym po konferencji (25-28 kwietnia) prosimy o kontakt na adres warsztatyosfp@gmail.com. Lista warsztatów dostępna jest pod adresem: http://ivosfp.wix.com/ivosfp#!warsztaty/bc7a9.

Informacje na temat konferencji będą publikowane na tej stronie fb oraz na http://ivosfp.wix.com/ivosfp. Zapraszamy także na stronę wydarzenia na portalu społecznościowym fb https://www.facebook.com/events/210105206012304/ oraz główną stronę OSF-P https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne/, gdzie będziemy informować o innych formach naszych działaniań związanych z tematyką na styku filozofii, psychiatrii oraz psychologii.

– IDEA –

U podstaw misji OSF-P znajduje się przekonanie, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to, czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka. Domagają się zatem szczególnej troski oraz wielodziedzinowego i niespiesznego namysłu teoretycznego. Dlatego ta inicjatywa została pomyślana jako platforma debaty i wymiany wiedzy, idei oraz doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin, którzy dostrzegają wartość stawiania pytań pozornie naiwnych, którzy dążą do ścisłości akceptując przy tym pluralizm metod, a także gotowi są do ponawiania krytycyzmu wobec odpowiedzi. W szerszym kontekście spotkania konferencyjne mają na celu popularyzację wiedzy na temat zdrowia psychicznego, działania antydyskryminacyjne i antystygmatyzacyjne, sprzyjanie społecznym postawom inkluzywnym oraz korzystnym zmianom w polskiej psychiatrii.

– HISTORIA –

Pomysł cyklu Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych wyłonił się w ramach dwuletniego seminarium „Filozoficzne ujęcia doświadczenia” prowadzonego  przez prof. dr hab. Zofię Rosińską na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w latach 2011-2013 i kontynuowanego w miejscach prywatnych w roku akademickim 2013-2014. Początkowo spotkania poświęcone były rozważaniom nad doświadczeniem estetycznym, mistycznym, narkotycznym i psychotycznym. Z czasem największego znaczenia nabrała jednak problematyka związana z ostatnim z nich. Jednym z zadań realizowanych przez uczestników spotkań była interpretacja tekstów literackich i poetyckich, których język niejednokrotnie okazuje się bliższy doświadczeniu niż teoretyczny język filozofii. Wielu uczestników spotkań brało później aktywny udział w Otwartych Seminariach.

Równolegle, w 2013 roku na terenie UMCS, pojawiła się inicjatywa zaangażowania filozofów i humanistów w działania o charakterze psychoedukacyjnym i szerzenie wiedzy z zakresu higieny psychicznej. W wyniku współpracy Instytutu Filozofii UMCS oraz Zespołu ds Studentów Niepełnosprawnych UMCS powstał projekt Przyjazny Uniwersytet, którego uczestnicy wzięli udział w organizacji otwartych seminariów.

Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, jak w czasie pierwszej konferencji przypomniała dr Mira Marcinów, nawiązują także do spotkań odbywających się w latach 1865-1872 z inicjatywy Sekcji Chorób Nerwowych, Umysłowych i Medycyny Sądowej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ówczesne, dziewiętnastowieczne seminarium kontynuowane było tylko przez siedem lat i zakończyło się wraz uznaniem chorób umysłowych za kwestię wyłącznie biologiczną, a zatem niepodatną na refleksję humanistyczną czy filozoficzną. Patrząc na historię taki czas jest niewystarczający, ażeby dokonał się faktyczny postęp idei oraz żeby wypracowane idee z sukcesem wpłynęły na dyskurs zarówno zawodowców, jak i opinii publicznej. Konieczne jest ponawianie dyskusji oraz integracja różnorodnych środowisk związanych z psychiatrią bezpośrednio, jak i sytuujących się na jej obrzeżach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *