Pornologika. Wgląd w teraźniejszość

pornografia jest przede wszystkim rezerwuarem mechanizmów, relacji i układów, które zakamuflowane, pod różnymi maskami, krążą po współczesnym ciele społecznym, formując je w wymiarze zbiorowym i indywidualnym (uczestniczymy w pornograficznej logice, nawet jeśli nie oglądamy filmów porno). W jednym ze swoich aspektów pornografia przypomina więc Disneyland z analiz Baudrillarda: to mikrouniwersum, które poprzez dosłowność, jawność i nagość porno przesłania pornograficzne wymiary całej reszty. Jednocześnie, na zasadzie symetrycznego odwrócenia, w pornografii, niczym w doskonale wypolerowanym lustrze, przegląda się nasza teraźniejszość w swoich najgłębszych rysach.

Akt – sztuka czy pornografia?

Sztuka aktu była znana od czasów starożytnych. Przez wieki rozwijała się i zmieniała swoje znaczenie w kulturze. O ile dawne dzieła tej sztuki są dziś cenione, o tyle w obecnych czasach, zwłaszcza w Polsce, współczesne akty przestały być uznawane. W XXI wieku sztukę tę odbiera się jako pornografię, chowa przed światem, a jej autorzy są […]