Przemiana typu filozofa według Friedricha Nietzschego

„Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sami samym sobie […].” – Friedricha Nietzsche, Z genealogii moralności – WSTĘP – Swoją historię ma nie tylko filozofia, ma ją również sam filozof. Oczywiście nie chodzi o indywidualną autobiografię autora tego czy innego dzieła. Chodzi o dzieje jakie ma za sobą sam typ – typ filozofa, obok innych […]