Informacje ogólne

Nazwa: Machina Myśli

ISSN: 2449-7258

Portal internetowy poświęcony hybrydowym zagadnieniom z zakresu filozofii-nauki-sztuki. Działamy od kwietnia 2014 roku. Realizujemy się poprzez szeroko rozumianą popularyzację (publikacje tekstów, warsztaty, seminaria, konferencje itp.) oraz promowanie postawy krytycznego i twórczego myślenia-działania.

Język: polski

Częstotliwość wydawania: 1 tekst tygodniowo

Redakcja:

Patryk Fornalak

Jędrzej Maliński

Bartosz Mroczkowski

Eliasz Robakiewicz

Cezary Rudnicki

Siedziba i nazwa wydawcy:

Cezary Rudnicki

ul. Tamka 27d/58

80-627 Gdańsk