Harmonogram szkoły letniej

Nasza szkoła letnia zaczyna nabierać kształtów! Z wielką przyjemnością ogłaszamy wstępną wersję harmonogramu. Przypominamy: Iława, 29 lipca – 3 sierpnia, chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się na nasz adres mailowy machinamysli@gmail.com do dnia 14 maja (15 maja dokonujemy rezerwacji, w związku z czym zgłoszenia po terminie nie zostaną uwzględnione), koszt – 580 zł (w tym 200 zł kaucji).

– Dzień 1 (sobota, 29 lipca) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  od 14:00 – zameldowanie uczestników i uczestniczek w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna”

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  14:00–16:00 – obiad

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:00–16:10 – zbiórka (przed budynkiem restauracyjnym „Leśnej”)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:10–16:30 – przemieszczenie się do sali seminaryjnej, nawiązywanie kontaktów

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:30–18:00 – wykład wprowadzający: „Od mniemania do pojęcia” (Cezary Rudnicki)

 • lektura: G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, „Przedmowa”

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  18:00+ – część integracyjna

 

– Dzień 2 (niedziela, 30 lipca) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:00 – zbiórka

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:15–10:45 – zajęcia 1: transcendentalizm (Cezary Rudnicki, Jakub Dadlez, Jędrzej Maliński)

 • lektura: M. Foucault, Słowa i rzeczy (fragment)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  10:45–11:00 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  11:00–12:30 – zajęcia 2: czytanie Derridy (Jakub Dadlez)

 • lektura: J. Derrida, Różnia

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  12:30–14:30 – przerwa obiadowa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  14:30–16:00 – zajęcia 3: pojęcie cyborga (Jędrzej Maliński)

 • lektura: D. Haraway, Manifest cyborga

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:00–16:15 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:15–17:45 – zajęcia 4: prawda (Cezary Rudnicki, Magdalena Gawin)

 • lektura: M. Heidegger, O istocie prawdy

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  18:00+ – część integracyjna

 

– Dzień 3 (poniedziałek, 31 lipca) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:00 – zbiórka

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:15 – wyjście w trasę (przejście szlakiem turystycznym)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  zajęcia 3 x 1,5h (w przerwach od marszu)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  etyka (1): etyka a moralność (Cezary Rudnicki)

 • lektura: M. Foucault, Historia seksualności. Tom 2: Użytek z przyjemności, „Wprowadzenie”, paragraf „Moralność i samorealizacja”
 • lektura: G. Deleuze, Filozofia praktyczna, rozdział 2: „O różnicy między etyką a moralnością”

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  etyka (2): podmiotowość faszystowska (Cezary Rudnicki, Tomasz Wiśniewski, Magdalena Gawin)

 • lektura: M. Theweleit, Męskie fantazje (fragmenty)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]posthumanizm i nowy materializm (Bartosz Mroczkowski, Tomasz Wiśniewski, Jędrzej Maliński)

 • lektura: R. Braidotti, Po człowieku (fragmenty)
 • lektura: M. Bakke, Bio-transfiguracje (fragmenty)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]18:00 – powrót

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]18:00–20:00 – obiadokolacja

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]20:00+ – część integracyjna

UWAGA: w przypadku niesprzyjającej pogody plan zajęć dnia 3 i 4 zostaną zamienione miejscami lub zajęcia odbędą się w sali.

 

– Dzień 4 (wtorek, 1 sierpnia) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:00 – zbiórka

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:15–10:45 – zajęcia 1: myślenie ciałem (Bartosz Mroczkowski)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  10:45–11:00 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  11:00–12:30 – zajęcia 2: świadomość ciała – świadomość ruchu (Bartosz Mroczkowski)

 • lektura: R. Shusterman, Świadomość ciała (fragmenty)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]12:30–14:30 – przerwa obiadowa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]14:30–16:00 – zajęcia 3: neutralność techniki (1): ze-staw (Jędrzej Maliński)

 • lektura: M. Heidegger, Pytanie o technikę

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]16:00–16:15 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]16:15–17:45 – zajęcia 4: metoda Foucaulta (1) (Jakub Dadlez, Tomasz Wiśniewski)

 • lektura: M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia
 • lektura: P. Veyne, Foucault rewolucjonizuje historię

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]18:00+ – część integracyjna

 

– Dzień 5 (środa, 2 sierpnia) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:00 – zbiórka

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  9:15–10:45 – zajęcia 1: czym ciało jest, do czego ciało jest zdolne? (Bartosz Mroczkowski)

 • lektura: K. Barad, Posthumanistyczna performatywność
 • lektura: D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  10:45–11:00 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  11:00–12:30 – zajęcia 2: subsumcja podmiotowości pod kapitał (Cezary Rudnicki, Magdalena Gawin)

 • lektura: K. Marks, Kapitał, tom 1, rozdział 24: „Tak zwana akumulacja pierwotna”
 • lektura: M. Foucault, Nadzorować i karać, rozdział 3, paragraf „Podatne ciała”

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  12:30–14:30 – przerwa obiadowa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  14:30–16:00 – zajęcia 3: metoda Foucaulta (2) (Cezary Rudnicki, Jakub Dadlez, Tomasz Wiśniewski)

 • lektura: M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa (fragmenty)
 • lektura: M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja (fragmenty)
 • lektura: M. Foucault, Narodziny biopolityki (fragmenty)
 • lektura: M. Foucault, Rządzenie żywymi (fragmenty)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:00–16:15 – przerwa

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  16:15–17:45 – zajęcia 4: neutralność techniki (2): farmakon (Jędrzej Maliński)

 • lektura: J. Derrida, Farmakon
 • lektura: Platon, Fajdros (fragment)

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  18:00 – zakończenie i pożegnanie

– Dzień 6 (czwartek, 3 sierpnia) –

[icon]brook-icon-arrow-right8[/icon]  do 12:00 – wymeldowanie z Ośrodka Wypoczynkowego „Leśna”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *