Tag

Redakcja Machiny Myśli

Drogie Machinowiczki, drodzy Machinowicze,
życzymy wam, w tym nowym roku cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne teksty, wytrwałości w ich czytaniu, zapału by samodzielnie zaglądać do źródeł, z których i my korzystamy, wreszcie weny twórczej, by sięgnąć po klawiaturę i wystukać interesujący artykuł lub esej. (Pamiętajcie, Machina Myśli jest otwarta na współpracę przez cały rok!)

Któregoś dnia zwrócono nam uwagę, że wpadliśmy na naprawdę szalony pomysł: prowadzenie tygodnika filozoficznego! Patrząc wstecz, na miniony 2015 rok możemy z dumą przyznać, że to szaleństwo przeniknęło każdą naszą zębatkę, każdy przewód i każdą dźwignię. Pozwoliliśmy sobie na małą przerwę w sierpniu, jednak tylko po to, by nabrać sił do nowych przedsięwzięć, również takich, które dzieją się poza internetem. Jesienią ruszyły bowiem dwa nasze projekty, z których jesteśmy szczególnie dumni: warszawskie seminarium deleuziańskie „Myśl nomadyczna” oraz poznańskie spotkania dyskusyjno-filmowe „Filozoficzna środa z Gutek Film”. Do równie udanych zaliczamy nasz „Kurier Filozoficzny” i ogólnie audio-aktywność Machiny Myśli, dzięki czemu możecie nas nie tylko czytać, ale również – usłyszeć. Warto także pamiętać o tym, co udało nam się zdziałać przed przerwą wakacyjną – tu chyba najbardziej udanym i godnym uwagi przedsięwzięciem była współorganizowana przez nas konferencja „Myślenie Dziś: Obecność techniki”.

I na ten rok szykujemy dla was kilka niespodzianek. Niektóre z nich będą miały postać konkretnych materiałów (nie zdradzając za wiele wspomnimy tylko, że może uda się opublikować kilka smaczków, podobnych do przedruku fragmentu Tysiąca plateau). Inne zaś, mniej „namacalne”, pozwolą nam sprawniej pracować. Trzymajcie za nas kciuki!

I jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Redakcja Machiny Myśli

Redakcja

Luty 21, 2014
Możliwość komentowania Redakcja została wyłączona

Patryk Fornalak-12Patryk Fornalak – student V roku MISH na UW, w ramach którego realizuje filozofię (jako kierunek główny), częściowo także Artes Liberales oraz filologię klasyczną. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje filozofię religii, historii i kultury, etykę oraz ontologię europejskich form podmiotowości. W swoich badaniach skupiał się głównie na filozofii przełomu XIX / XX wieku – zwł. na Nietzschem, Heideggerze oraz fenomenologii. Obecnie pracuje nad rozprawą magisterską poświęconą filozoficznemu ujęciu pojęcia nawyku, w ramach której korzysta m.in. z prac Petera Sloterdijka dotyczących tzw. „antropotechnik”.

 

jędzejJędrzej Maliński – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rozprawie doktorskiej ma zamiar podjąć temat możliwych odpowiedzi współczesnej filozofii na „Pytanie o technikę”, które stawia Heidegger. Oprócz Machiny Myśli publikował w „Kulturze i Historii” oraz na portalu „Praktyki Teoretycznej”.

 

Eliasz-Robakiewicz-1Eliasz Robakiewicz – doktorant w Instytucie Filozofii UW, w swojej pracy magisterskiej podjął próbę strukturalistycznej interpretacji „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Członek redakcji czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna, członek organizacji Uniwersytet Zaangażowany.

 


Profilowe-małeCezary Rudnicki
– doktorant w Instytucie Filozofii UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą koncepcjom etycznym Foucaulta oraz Deleuze’a i Guattariego. Do jego zainteresowań badawczych należą ontologia, etyka, filozofia społeczna i diagnoza aktualności. Najczęściej sięga po teksty Deleuze’a (również te pisane wspólnie z Guattarim), Foucaulta, Nietzschego i Heideggera, choć nieobce są mu intensywne podróże w mniej uczęszczane rejony (np. Mumford, Abramowski).

JDadlezavaJakub Dadlez – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się filozofią współczesną, zwłaszcza dekonstrukcją, poststrukturalizmem i hermeneutyką, oraz myślą wczesnonowożytną. W rozprawie doktorskiej zajmie się możliwością antydogmatyzmu w XVI wieku, w szczególności na przykładzie Michela de Montaigne, oraz współczesną recepcją nowożytności.

 

Tomasz Wiśniewski  – Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz student filozofii w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na tejże uczelni. Interesuje się m.in. teorią historii, filozofią polityki, teologią polityczną oraz postsekularyzmem i posthumanizmem. Publikował m.in. w „Stanie Rzeczy”, „Kulturze i Historii” i „Przeglądzie Politycznym”.

 

Anna Bielak – Doktorantka na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Interesuje się literaturą epoki modernizmu (w szczególności francuską i  austriacką), współczesną literaturą francuską oraz teorią literacką. Głównym przedmiotem jej badań jest szaleństwo w prozie Alberta Cohena. W wolnym czasie konsumentka kultury masowej.