Tag

egzystencjalizm

Simone_de_BeauvoirFeminizm jest pojęciem stosunkowo starym. Jego początki przypadają na okres oświecenia, tj. XVIII wiek. Kolebką tej doktryny była Francja, gdzie w klubach kobiecych, założonych między innymi przez Olimpię de Gouges, dyskutowano na temat ról ówczesnych kobiet w społeczeństwie. Myśl feministyczna szybko rozprzestrzeniła się w Europie i Stanach Zjednoczonych, sprawiając, że termin ten współcześnie jest bardzo rozległy, zarówno pod względem pojęciowym jak i  ideologicznym. Feminizm na przestrzeni wieków podlegał znacznym przemianom, co stało się podstawą do uporządkowania i sklasyfikowania jego nurtów na falę pierwszą, drugą i trzecią. Obecnie feminizm wpływa na całą sferę kultury człowieka.