Julia Kristeva. Czas odczuwalny. Proust i doświadczenie literackie