Autorka

Klaudia Muca

Klaudia Muca – rocznik 1991. Studentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje obecnie pracę magisterską na temat świadectw afazji oraz sposobów tworzenia narracji o doświadczeniu utraty pamięci zdarzeń i pamięci języka. Zainteresowania: poezja współczesna, badania performatywne, kognitywistyka. Pracuje jako sekretarz redakcji Pisma kulturalnego „Fragile”.

 

– Apokalipsa in progress –

Wszystkie historyczne katastrofy – zarówno wojny, ludobójstwa, jak i bankructwa państw czy klęski żywiołowe – i próby opowiadania o nich mogą posłużyć jako argument przeciw popularnej wśród XX-wiecznych filozofów tezie o niemożliwości stworzenia sensownej narracji o początku. Ta teza, wielokrotnie przywoływana przez spadkobierców Derridiańskiej widmo(onto)logii1, (posiadająca jednak nieco starszych filozoficznych poprzedników2) ulega rewizji w momencie, kiedy świadek katastrofy zaczyna o niej opowiadać. Powstaje w ten sposób unikalna narracja o zdarzeniu, które miało charakter cięcia epistemologicznego, traumatycznej wyrwy w egzystencji, zmuszającej podmiot tego zdarzenia do podjęcia językowego wysiłku, zmierzającego do ujęcia w słowa danego egzystencjalnego ekstremum. Ta narracja jest właśnie narracją o początku.