Autorka

Agnieszka Kotwasińska

Dr Agnieszka Kotwasińska - literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, asystentka w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W rozprawie doktorskiej analizowała przemiany struktur rodzinnych we współczesnych powieściach grozy amerykańskich pisarek. W swoich badaniach skupia się na procesach tworzenia się kanonów literackich i filmowych, kwestii ucieleśnienia w tzw. gatunkach niskich oraz reprodukcji śmierci w horrorze.

Od redakcji: poniższy tekst stanowi kolejną odsłonę naszego seminarium recenzyjnego poświęconego Kafce, otwartego pewien czas temu przez publikację wstępu redaktora naukowego do tłumaczenia książki Deleuze’a i Guattariego Kafka. Ku literaturze mniejszej, wydanego niedawno nakładem Wydawnictwa Eperons-Ostrogi.